Foto
Een prachtig langharig wit konijn ligt ongemakkelijk in zijn volle lengte uitgestrekt, vastgesnoerd op een houten plank. Vastgebonden aan voor- en achterpoten, zodat hij geen kant op kan. Dat is ook de bedoeling, want het dier wacht een vreselijke marteling. De man die hem zo vastbond gaat schrijlings achter het dier zitten en begint de prachtige, zachte lange konijnenharen met plukken te gelijk uit te trekken. Het konijn begint te krijsen, maar de man plukt gestaag door. Hardhandig, hardvochtig. Hij heeft geen boodschap aan het gillende dier en de pijn dat hij het doet lijden.

 
Telkens wanneer de kritiek zich op de PvdA richt wordt het verraad aan de sociaaldemocratie als argument gebruikt. Dat is volstrekt zinloos. 
De PvdA is misschien aan de basis nog steeds een sociaaldemocratische politieke partij, aan de top is dat al heel lang niet meer het geval. Sinds de paarse kabinetten waaraan de PvdA heeft deelgenomen, is afscheid genomen van oude idealen. De sociaaldemocratie is onder toeziend oog van de leden van de partij én de vakbonden, voorgoed ingepolderd.

 
Het is maar goed dat mensen met een uitkering voortdurend worden gecontroleerd door de uitkeringsinstanties die speciaal voor dat doel opgeleide mensen in dienst hebben
Sociaal rechercheurs waken over het gemeenschapsgeld dat voornamelijk wordt opgebracht door hardwerkende Nederlandse belastingbetalers, die overigens blijkens een onderzoekje van het CBS voornamelijk voor de buis en op het internet hangen, veel slapen, huishoudelijk personeel hun huizen schoon laten maken en een magnetron bezitten om maar niet te hoeven koken.

 
Gisteren reed ik achter een busje met een sticker. Het was geen visje, geen driehoekje met ‘baby on board’ en ook geen mannetje pissend op een politielogo. Het kan namelijk nog erger. De sticker droeg de tekst ‘Proud to be Dutch’. Toen we voor het rode stoplicht stil stonden, heb ik overwogen om uit te stappen, tegen zijn raampje te tikken en dan vragen: ‘Zeg vriend, waar ben je nou eigenlijk zo trots op? Wat vind je nou zo mooi aan dit land?

 
Het Nationaal Ouderenfonds wordt ineens overspoeld met extra vrijwilligers. Iedereen wil boodschappen doen voor een eenzaam oud vrouwtje. Of een stukje wandelen met een onbekende bejaarde man. Wat is er aan de hand? Komt het door de oplopende werkloosheid? Geen betaald werk, dus dan maar oudjes helpen? Nee. De verklaring telt slechts twee woorden: Geer en Goor.

 
De totale Nederlandse media zwijgt over de grootste illegale roof van goederen uit de vaderlandse geschiedenis!. Het meest gevreesde wapen van de schuldeiser is namelijk het openbaar verkopen van uw spullen ten overstaan van uw buren en een ieder die zich aanbiedt om uw goederen te kopen! Maar het MAG HELEMAAL NIET! Luister nogmaals goed naar het waarom en hoe u openbare verkoop vanuit uw huis kunt voorkomen! Daarbij komt nog dat de goederen WETTELIJK verruild zouden moeten worden tegen de schuld! OOK DEZE WET WORDT NIET NAGELEEFD. Niet alleen blijft de schuld bestaan maar wordt vergroot met de kosten van de advertentiecampagnes en de aankondigingen in kranten en tijdschriften! ZWIJGT HIEROM DE TOTALE MEDIA ONDANKS HET GEGEVEN DAT DE GEMEENTEJURIST VAN HEERLEN OP LANDELIJKE AANDACHT VAN DE PERS AANDRONG?

 
Sinds 2008 zijn de pensioenen in Nederland niet meer geïndexeerd. Dat is een inkomensverlies van 12,7 procent. Daarbovenop komt nog de pensioenkorting in 2013 en mogelijk 2014, variërend van 0,5 tot boven de 10 procent.


Er is in Nederland iets vreemds aan de hand. In 2003 was het totale pensioenvermogen 490 miljard euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd.

 
De hervormingen op de (huur)woningmarkt die het kabinet gaat doorvoeren, zullen leiden tot een explosie van huisuitzettingen. Die waarschuwing komt van directeur Gert Weenink van de Maastrichtse woningstichting Servatius.
Bron: www.limburger.nl

 
John de Mol plant een nieuw televisieprogramma wat hoge ogen gaat scoren. Kinderen die uit huis zijn geplaatst mogen op televisie hun pleegouders uit zoeken.

John de Mol komt met het nieuwe programma : So you wanna be a pleegouder!

 
Albert Heijn pakt in haar reclame-uitingen groots uit. We moeten met zijn allen aan de nieuwe AH-bonuskaart om de computers van de grootgrutter te vullen met privé-informatie over uw koopgedrag.