De hervormingen op de (huur)woningmarkt die het kabinet gaat doorvoeren, zullen leiden tot een explosie van huisuitzettingen. Die waarschuwing komt van directeur Gert Weenink van de Maastrichtse woningstichting Servatius.
Bron: www.limburger.nl
Het verfoeide woonakkoord van minister Stef Blok (VVD) zal dramatisch uitpakken voor de huurwoning-markt. Het lijkt erop dat de begrotingsproblemen van het kabinet worden afgewenteld op de huurders.
Woningcorporaties hebben het moeilijk (zeggen ze), moeten fors bezuinigen, extra belasting betalen, en bijdragen aan het saneren van miljardentekorten in de branche. Dus moeten ze ook nog hun financiële reserves verhogen. Er blijft op die manier weinig geld over voor noodzakelijke investeringen.
Het kabinet wijst corporaties op vier maatregelen die zij kunnen treffen om het leed te verzachten: - bezuinigen,
- huurwoningen verkopen,
- bouw- en onderhoudsprogramma's uitsmeren over een langere periode
- en de huren fors verhogen.

Servatiusbaas Gert Weenink voorspelt, ook namens Maasvallei en Woonpunt (de twee andere corporaties die in Maastricht en het Heuvelland actief zijn), een golf aan huisuitzettingen als de corporaties rigoureus gaan uitvoeren wat het kabinet hen voorschrijft. Als de huurcorporaties werkelijk gaan voor maximale huurverhogingen, zoals het kabinet dat wil, ontstaan er grote problemen.
Op een bepaald moment zal blijken dat mensen de huur niet meer kunnen betalen en corporaties niet anders kunnen dan de huurder uit huis te zetten.
Ook Ronald Paping, directeur van de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders vreest een explosieve stijging van het aantal huisuitzettingen.
De verkapte bezuinigingsdrift wordt afgewenteld op huurders die zich van geen kwaad bewust zijn. Huurders in de vrije huursector worden sowieso al jaren flink benadeeld. Die huurders krijgen namelijk geen huurtoeslag, terwijl de eigen woningbezitters, met hun hoge inkomens, wel de hypotheekrente mogen aftrekken. De redelijkheid is al heel lang ver te zoeken.
Het begint erop te lijken dat politiek Den Haag er alles aan doet om de bevolking zo diep mogelijk in de schulden te jagen, en is de huurder de luis in de kabinetpels! De huurder moet huurslaaf worden.
Is het redelijk dat straks voor oude huurhuizen, die al lang zijn afgeschreven, een kapitale huurprijs moet worden betaald?Leave a Reply.