<![CDATA[STOP DE BANKIERS<br />en leuke entertainment - Home]]>Thu, 25 Feb 2016 06:03:37 -0800Weebly<![CDATA[Hier het nooit uitgezonden interview met Pim Fortuyn]]>Mon, 19 May 2014 10:39:59 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/hier-het-nooit-uitgezonden-interview-met-pim-fortuyn
Onlangs vond de VPRO in de archieven een nooit eerder uitgezonden interview met Pim Fortuyn uit januari 2002. In een gesprek met IJsbrand van Veelen van ruim een uur, gaat hij in op emancipatie, leefbaarheid, het integratiebeleid en veiligheid. “Je kunt Nederland beter een stadstaat noemen met een paar mooie landschappen dan een land.”

Het interview was bedoeld voor het programma De Nieuwe Wereld, maar sneuvelde in de montage. Toen de VPRO onlangs de oude banden uit de archieven ging digitaliseren werd de opname terug gevonden.

Fortuyn beschrijft, als bevlogen politicus en socioloog, zijn visie op het leven in de stad. Daarbij put hij rijkelijk uit voorbeelden uit zijn leefomgeving Rotterdam. Verpauperde buurten, troep op straat, de houding van de politie, het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van burgers. Regelmatig aangevuld met cijfers en feiten uit wetenschappelijk onderzoek.

Zie hier de video en verdere tekst
]]>
<![CDATA[Grote partijen helpen fascisme in de hand]]>Wed, 14 May 2014 18:32:15 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/grot-partijen-helpen-fascisme-in-de-hand
De Nederlandse Partij van de Arbeid heeft last van nauwe schoentjes. De voormalige sociaaldemocraten hebben het, onder leiding van hun “rode ingenieurs”, gepresteerd van de partij een marginaal verschijnsel te maken. Ook al zijn het maar peilingen, de trend is onmiskenbaar. Van op één na grootste partij naar een tweederangs beweging van goedgelovigen.

Partijleider Diederik Samsom ontbeert het juiste politieke en tactische inzicht om het door hem destijds genoemde “rechtse rotbeleid” van de VVD te vernietigen, laat staan een menselijker gezicht te geven. In een razend tempo heeft kabinet Rutte 2, gesteund en aangemoedigd door de PvdA en drie bevriende oppositiepartijen ruim 60 miljard structureel bezuinigd. Het overheidstekort is teruggedrongen en de meeste slachtoffers van deze sloopactie moeten nog vallen. Uitkeringsgerechtigden waren de eersten die gepakt werden en snel daarna volgden chronisch zieken, werklozen, ouderen, asielzoekers en “illegalen”. Daarnaast heeft Rutte 2, samen met de PvdA, ervoor gezorgd dat minderheden in Nederland zich op z’n minst niet meer welkom voelen. De populariteit en de groei van de eenmansbeweging van Geert Wilders is mede mogelijk gemaakt door het gevoerde asociale beleid van de VVD en de PvdA, gesteund door D66, de CU en de SGP. Van rechts rotbeleid naar rechts wanbeleid is een kleine stap gebleken en gezien het optreden van met name Diederik Samsom is het niet meer dan terecht dat de PvdA een wel heel erg vette rekening moet betalen. lees hier verder: http://stopdebankiers.nl/grote-politieke-partijen-hebben-het-fascisme-gefaciliteerd/
]]>
<![CDATA[Iedereen is tegen Europa]]>Wed, 07 May 2014 18:26:30 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/iedereen-is-tegen-europa
Groter had het contrast niet kunnen zijn. In de Oekraïense hoofdstad Kiev gaan  honderdduizenden de straat op, duizenden bezetten dag en nacht het Vrijheidsplein in het centrum en eisten het aftreden van de president die het aanbod van een associatie- en handelsakkoord met de EU heeft afgeslagen. De betogers riskeren voor Europa lijf en leden. De oproerpolitie treedt hard op, de kantoren van de oppositie worden doorzocht en de president dreigt de ‘aanstichters’ met lange gevangenisstraffen. In het voorjaar van 2014 wordt hij gedwongen op te stappen en komen de EU en de VS lijnrecht tegenover Moskou te staan met als inzet de inkapseling van Oekraïne in de Westerse of Russische invloedssfeer.

Welke pro-Europese partij zou in een van de lidstaten van de Europese Unie duizenden aanhangers, laat staan honderdduizenden burgers kunnen mobiliseren met blauwe vlaggen met twaalf sterren en de roep om méér Europa? Zowel een D’66 in Nederland, een van de medeoprichters van de EU, als de partijen die in Oost-Europa hun land tien jaar geleden naar het EU-lidmaatschap voerden, hebben hier kennelijk niet veel vertrouwen in. Ze vrezen een beschamende vertoning met een handvol demonstranten, schimpscheuten en meewarige blikken van omstanders. De harde waarheid is dat sinds mensenheugenis niemand meer de straat op gegaan is om Europese oplossingen voor (boven)nationale problemen te eisen: niet bij het referendum over de Europese Grondwet in de zomer van 2005 en niet in de Eurocrisis.

Lees de hele opinie op onze hoofdsite:  http://stopdebankiers.nl/iedereen-is-tegen-europa/

]]>
<![CDATA[De volgende crisis is in de maak: zal 2008 worden herhaald]]>Tue, 29 Apr 2014 17:08:59 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/de-volgende-crisis-is-in-de-maak-zal-2008-worden-herhaald
De volgende financiële fraude wordt openlijk voorbereid. Dat is de nieuwjaarsboodschap die de Amerikaanse rechter Jed Rakoff voor ons heeft. Rakoff beweert dat die roof op gigaschaal in feite bewust en moedwillig wordt bekokstoofd, door de bankiers en hun diefjesmaten met medewerking en onder toezicht van de Amerikaanse overheid. Hij is jurist genoeg om dat niet op deze manier te formuleren. Rakoff leeft en werkt tenslotte niet voor niets in Amerika, het land waar I see you in court!  steeds meer mensen voor in de mond bestorven lijkt te liggen en in bepaalde biotopen nagenoeg tot een gewoontegroet is geworden.

Toch komt zijn betoog hier op neer en je hoeft nauwelijks tussen de regels door te lezen: de voorwaarden voor de volgende roofoverval op mondiale schaal zijn volop in de maak. In Amerika, want Rakoff heeft het over Amerikaanse toestanden. Wij weten inmiddels dat de financiële fraude weliswaar in de VS kan zijn begonnen, maar dat de gevolgen ervan als een niet te ontlopen nucleaire fall out over bijna onze hele planeet hun verwoestende uitwerking deden en nog steeds doen gelden. We hebben het in Europa terdege gemerkt en merken het nog steeds.

Klik hier om verder te lezen op onze hoofdsite stopdebankiers.nl
]]>
<![CDATA[Goedpraten van (woeker)rente: het sprookje van geldontwaarding]]>Sun, 27 Apr 2014 15:04:32 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/goedpraten-van-woekerrente-het-sprookje-van-geldontwaarding
“Geldontwaarding” is het idee dat geld dat je vandaag in handen hebt meer waard is dan geld dat je morgen in handen hebt. Tussen vandaag en morgen is er inflatie en de gemiste kans om te investeren.

Ik vereer en zegen de Arbeider
Die mij spekt tot aan mijn dood

Die hongert zodat ik kan schransen
Die zwoegt in slavernij zodat ik vrijuit erop los kan leven
Die vroegtijdig sterft zodat ik stokoud kan worden
Zijn vrouw en kinderen ploeteren ook totdat ze op zijn
Dat ik moge lanterfanten van mijn 10 procent
En als ze boos worden, waarom zou ik me daar iets van aantrekken
Want zij zouden precies hetzelfde doen
(John Thurmel, Overpeinzingen van een rijkaard over woekerrente)

Het is de kern van het hedendaagse financieringsparadigma. Het is hét excuus voor woekerrente, je hoort het telkens weer als mensen het verdedigen. Het is dit waanidee dat maakt dat rente op geldleningen wordt geaccepteerd.

Want rente dient om de geldschieter te compenseren voor de “verliezen” door “geldontwaarding”.

Mensen zullen ook wijzen op het risico. Maar er is geen risico, want er is onderpand. Alleen de bedrieglijke creditcard schulden en persoonlijke kredieten hebben geen onderpand en de rentetarieven van deze leningen zijn vaak torenhoog. Maar tegenover serieuze kredieten zoals zakenleningen en hypotheken staat een onderpand en is er geen risico voor de geldschieter. Lees alles hierover op deze site
]]>
<![CDATA[Zet je schrap voor de eerste legale bankoverval]]>Wed, 01 Jan 2014 20:27:22 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/zet-je-schrap-voor-de-eerste-legale-bankoverval
Cyprus was een succesvolle test voor het nieuwe reddingsplan voor de bancaire sector. Sindsdien worden er steeds meer stappen ondernomen om de Cyprus-formule over heel de wereld te implementeren. Europa is al in een vergevorderd stadium. Helaas lees of hoor je hier weinig of niets over in de reguliere media. Maar bail-ins komen er aan.
Er komt in Europa een centraal agentschap dat de mogelijkheid heeft om banken te redden van een systeemcrash zonder belastinggeld te gebruiken. De acties die het agentschap kan nemen, kan gaan van de verkoop van activa, het scheiden van goede en slechte activa,... maar ook het gebruiken van spaargeld om de tekorten mee te financieren.
Alleenstaand geval?

Bail-ins vervangen in de toekomst de bail-outs. De bevolking in Cyprus weet ondertussen wat dit betekent. ALLE spaartegoeden boven het garantiebedrag van € 100.000 verloren minstens 47,5 procent!! Het wegvegen van miljarden spaargeld werd verkozen boven een bail-out en door het succes van de operatie zal dit de standaard worden bij alle bankreddingen.

In het begin was Cyprus nog een alleenstaand geval, maar ondertussen is de blueprint in een wet gegoten voor alle bankreddingen in Europa. En Europa staat niet alleen. Ook in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland wil men de spaarder mee laten opdraaien voor de fratsen van de bankiers. Zet je dus schrap voor de eerste legale bankoverval, aldus Money Morning.
]]>
<![CDATA[Wie benoemt onze rechters: lees en huiver]]>Tue, 10 Dec 2013 20:01:04 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/wie-benoemt-onze-rechters-lees-en-huiver
De grootste problemen van Nederland worden niet niet opgelost omdat we een midden kabinet hebben (dit helpt natuurlijk ook niet), maar veel erger de belangrijkste machten zoals de ambtenarij, op afstand geplaatste semi-overheden en natuurlijk de rechterlijke macht worden volledig beheerst door links Nederland.
Op de dag dat Nederland zichzelf Internationaal weer eens belachelijk maakt  omdat politieke moordenaar Volkert van der Graaf na bijna twaalf jaar gevangenis straf op vrije voeten terwijl heel Nederland en de politiek daar niet achter staat komt is het misschien eens goed om stil te staan bij de laatste groep:
De rechterlijke macht.

Ook de uitspraak drie jaar geleden dat het openbaar ministerie vond dat er niets strafbaars door Wilders was gezegd, ondanks dat de politieke meerderheid tegen vervolging was besloot het gerechtshof, niet alleen dat Wilders vervolgt moest worden, maar deden met een "veroordelende beschikking", waarin Wilders reeds schuldig werd verklaard, in plaats van slechts de (onjuiste) conclusie te trekken dat vervolging gewenst was.

Over de achtergronden van deze (onafhankelijke) rechters is al geschreven, maar hoe zit het nu met de benoeming van rechters in het algemeen?

We hebben de trias politica, deze dient ervoor te zorgen dat de rechterlijke macht onafhankelijk recht kan spreken. Dat heeft Montesquieu destijds wel leuk bedacht, maar dit werkt alleen, zoals hij ook beoogde, wanneer de rechter niet meer is dan een wetstoepasser.
Helaas is dit station in Nederland allang gepasseerd. Doordat meer en meer rechterlijke vrijheid wordt gegeven aan de uitvoering door rechters is de rechterlijke macht door o.a. jurisprudentie verworden tot een wetgevende macht.

En wanneer de tweede kamer zich duidelijk uitspreekt voor hogere straffen bij geweldsdelicten tegen agenten, lappen de rechters dit aan hun laars en vinden € 500,- euro boete wel genoeg voor het verwonden van een agent. "Dan hadden ze maar een ander vak moeten kiezen".
En in plaats van uit te voeren van de wet valt President Hoge Raad Geert Corstens de politiek aan en vindt hij dat rechters gelijk zijn aan de politiek: "Soms lijken zij niet te beseffen dat de rechterlijke macht de derde macht is in ons staatsbestel, niet onder- maar nevengeschikt aan de wetgevende en de uitvoerende macht."

Neen weledelachtbare heer Corstens, u bent verre van democratisch gekozen en dient de wet toe te passen. Indien de politiek wenst dat er zwaarder wordt gestraft en dit is niet onwettig, dan dient u dit uit te voeren. U lijkt zich niet te beseffen dat U slechts een onafhankelijke macht bent om oneerlijke processen te voorkomen. De hoogte van de gemiddelde strafmaat is aan de politiek, niet aan u. U moet toepassen.

Hoe worden de heer Corstens en kornuiten nou wel benoemd? Wie bepaald dat?
Nou dat zit zo:
De Leden van de Raad voor de Rechtspraak (een groepje van 5 waarvan 4 babyboomers) worden benoemd bij Koninklijk besluit. Zij op hun beurt benoemen de leden van de Selectiecommissie rechterlijke macht. Deze commissie bestaat uit mensen uit de rechterlijke macht, het bedrijfsleven het openbaar en het onderwijs, aldus de brochure van de rechtbank.

Klinkt nog aardig (ondanks dat deze commissie ook weer niet democratisch is gekozen) en dat blijkt dan weer wanneer je de lijst bestudeerd.

Het eerste lid uit "het bedrijfsleven" dat ik zie op de lijst is ir. S. Benayad, oud-vz. Islamitische Scholenkoepel ISBO, zijn naam prijkt ook op de deelnemerslijst van "Benoemen en bouwen" het speeltje van Doekle Tepstra tegen Wilders. Hoezo onafhankelijk?

Een verder greepje uit de lijst die overigens grotendeels uit rechters bestaat:

-Mevrouw Annelies Freriks, hoogleraar Dier & Recht (geen onbelangrijk onderwerp, maar 1 die in de regel wordt vervuld door onze linkse medemens), vindt dat het verhogen van gevangenisstraf bij verwaarlozing van dieren, zoals voorgesteld door minister Verburg geen zin heeft want: "rechters leggen deze straf toch niet op". Goed geselecteerd dan Annelies!

-Mevrouw mr. D. Ghidei, lid Commissie Gelijke Behandeling, tevens ambassadeur van het Forum Democratische ontwikkeling, een gesubsidieerd groepje dat discussieavonden organiseert met thema's zoals "wie is er bang voor Geert Wilders". Mevrouw Ghidei: "Hoe democratisch is onze rechterlijke macht" misschien een leuk thema voor de volgende bijeenkomst?

- prof. Dr. C.A. Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie en vz Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen, ook bekend als 1 van de 18 hoogleraren die per open brief bezwaar heeft gemaakt tegen de inburgeringswet van Verdonk.

-mw. mr. M.L. Haimé, directeur inburgering en integratie ministerie VROM, groot voorstander van de verplichte contradictie "positieve discriminatie" en (voormalig) bestuurslid Stichting Meander: "‘Wilders zet in zijn nieuwe film een aantal fragmenten achter elkaar om het gevaar van de Islam aan te tonen. Dat is pure haatzaaierij’, aldus Said Bouddouft. Hij is directeur van Stichting Meander, de organisatie in Zuid-Holland"

-mw. mr. C.L. Knijff, Advocaat. lid werkgroep Juridische aspecten van klimaatverandering van Vereniging voor Milieurecht. Een van de vele milieuclubjes, gesubsidieerd door het ministerie van Vrom.

-mr. H. Ouled Ali, Advocaat, voorzitter en oprichter Nederlands Ma­rok­kaans Ju­ris­ten­netwerk: "We willen het aantal Marokkaanse juristen dat in de juridische markt werkzaam is, minimaal vertienvoudigen". Tja, daar zou hij bij de selectie dan ook mogelijk wel rekening mee houden...
Gezien de Ramadandinertjes die ze regelmatig organiseren twijfel ik ook hier aan de "schijn van belangenverstrengeling"

- drs. D. Ramlal directeur Stichting MEE. "MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. De diensten van MEE worden door de overheid betaald. Voor u is het daarom gratis."
Nee stichting Mee, de belastingbetaler betaalt en daarom betalen ook mensen die niets met uw clubje te doen hebben daar onvrijwillig aan MEE. Dat is niet gratis. Dat deze zin op de hoofdpagina staat zegt genoeg over uw politieke gevoel: De overheid moet voor ons allen zorgen, het inzetten van belastinggeld waar burgers hard voor hebben gewerkt noemt u gratis.
Daarnaast prominent CDA'er, voorzitter Stichting Hindoe Omroep Nederland (medeoprichter), secretaris Raad van Toezicht MTNL (Multiculturele Televisie Nederland), voorzitter Surinaams Regionaal Steunpunt voor Surinamers, lid bestuur Bedrijfsfonds voor de pers u weet wel, het clubje dat het nodig vond om ondermeer marokko.nl € 150.000,- belastinggeld toe te schuiven

- mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester te Noordoostpolder, gelukkig een liberaal. Maar wel al 30 jaar burgemeester en afkomstig uit een adelijke regentenfamilie.

-drs. Ehsan Turabaz, manager International Sales van Inter Ikea Systems BV, behalve mede-oprichter en voorzitter van de Foundation Friends of Afghanistan is hij sinds
2003 President van de Netherlands-Afghanistan Business Council als onderdeel van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH). Hij is tevens Honorair Consul van Afghanistan in Nederland. Lid raad van Advies Plan Nederland. Ontwikkelorganisatie Plan, welke jaarlijks zo'n 14,5 miljoen euro subsidie opstrijkt.

mr. N. Türkkol, advocaat. Sinds 1993 werkt hij als advocaat. Zowel tijdens zijn studie als daarna heeft hij bij verschillende organisaties bestuurlijke ervaring opgedaan o.a. Turkse studentenvereniging (TSV-Landelijk) en Meldpunt Discriminatie Amsterdam.
Op dit moment is hij bestuurslid van Netherlands Turkey Business Association (NETUBA) en is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting TEMA-Nederland (TEMA-NL),welke een subsidie van bijna € 200.000,- heeft losgepeuterd voor de groene moskee....

mw. mr. P.G.H. Westerhof, zelfstandig adviseur, tevens voorzitter van Stichting Ien Dales. Samen met wat andere PVDA'ers. Voormalig bestuurslid Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding.

mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland, nog een liberaal maar ook deze vastgeroest: al sinds de jaren '80 burgemeester van niet noemenswaardige gemeenten en nu troostbaantje als Hans Brinker. Naast dijkgraaf voormalig lid van Burgemeesters voor Vrede.

Over mevrouw mw. drs. A.M. van Wagenberg, Manager Special Projects bij DSM Food Specialties, is buiten dat zij ook lid raad van toezicht van de Open universiteit is weinig te vinden.
In het rijtje "niet rechter" prijkt verder nog een kantoordirecteurtje ING.

Samengevat: Onze rechters bepalen grotendeels zelf wie onze nieuwe rechters worden, alleen wanneer je een duidelijk links, bij voorkeur allochtoon of milieuprofiel hebt mag je als niet rechter meedoen. Of je moet een oude regent zijn die ja knikt wanneer dit nodig is.

Nederlandse rechters en hun organisatie achten zichzelf niet onder, niet naast maar boven de wetgevende macht.

Rechters horen, al dan niet door de tweede kamer, verkozen te worden. Dit tast de onafhankelijkheid geenszins aan. Immers zegt een democratische benoeming niets over het ontslag.
]]>
<![CDATA[Het afluisteren van burgers loopt uit de hand]]>Sun, 08 Dec 2013 09:24:06 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/het-afluisteren-van-burgers-loopt-uit-de-hand
China is het schoolvoorbeeld van een compleet gecontroleerde samenleving die ook hier het scenario van de toekomst kan worden als we door andere regeringen de kaas van ons brood laten eten. Alle dictatoriale regimes, zowel in de geschiedenis als het heden, zijn gebaseerd op links-fascistische trekjes. Allemaal hanteren ze een groot rijk. Noem het Derde Rijk of voor ons part de Europese Unie: steeds weer gaat het om een totalitaire surveillancemaatschappij waarin absolute gehoorzaamheid aan de overheid de norm is die in dienst staat van het terrorisme. Vrijheid en de daaraan verbonden privacy behoren tot het verleden. Alles en iedereen moet gevolgd worden. Over alle burgers wordt een dossier opgemaakt zodat het mogelijk is om mensen eenvoudig met een druk op de knop maatschappelijk te diskwalificeren. Kritisch geluid wordt desnoods fysiek uit de weg geruimd. Slaap gerust verder, want als u na alle onthullingen nog niet doorheeft dat de geheime dienst het terrorisme is, verdient u geen veiligheid.
Geheime terroristendienst.

Complottheoristen weglachen stamt nog uit de tijd dat afluisteren lastig, extreem kostbaar en arbeidsintensief was. Peperdure apparatuur moest er geïnstalleerd worden en alle opnamen moesten door mensen worden afgeluisterd om er bruine chocola van te maken. Moderne technieken hebben het mogelijk gemaakt om volledig geautomatiseerd alles en iedereen af te luisteren en ook de vangst wordt grotendeels automatisch gescand. Het systeem maakt van iedere burger een verdachte, vult de database met verdachtmakingen, ranzige roddels en geruchten en zet af en toe vlaggetjes achter uw naam. Totdat er op een dag een arrestatieteam voor uw bed staat met de vingers zenuwachtig aan de trekkers. Bijvoorbeeld omdat u een weblog beheert en daarop onwelgevallige meningen typt. Krijgt u nu een soort van déjà vu? Roept u nu uit dat u dit al veel vaker heeft gehoord? Waarom dan niet ingrijpen nu het veel erger wordt? Nieuwe ontwikkelingen en de bekendmaking van vergaande plannen, roepen bijzonder weinig protest op van de bevolking.

Naïeve sufkutten die werkelijk dachten dat spionage een activiteit is die gericht is op het vangen van terroristen, hebben de afgelopen tijd meerdere malen een harde vuistslag in het gezicht gekregen. Afluisterpraktijken worden naar hun aard steeds totalitairer. Dagelijks worden de gegevens van ruim 5 miljard mobiele telefoons bij de bron afgetapt door de Amerikaanse geheime dienst NSA. Praktisch elke telefoon ter wereld wordt daarmee gevolgd. Met locatiegegevens kunnen ze precies uittekenen waar u 24/7 uithangt. Zulke informatie wordt misbruikt om profielen van u te maken waarmee men op basis van vooroordelen, voorspellingen en dubieuze algoritmen de instrumenten aanleveren om (geautomatiseerd) beslissingen over u te nemen. Zoals u allang weet, is wat er over u in de computer staat waar. Natuurlijk heeft u niks te verbergen, totdat u mot heeft met een of andere hoge Piet die u wil pakken. Zo heeft Rutte eindelijk eens toegegeven dat Bernhard de opdracht gaf om De Roy van Zuydewijn te bespioneren en te dwarsbomen.

Misschien bent u wel de onschuldige beheerder van een meidenforum, kindertent of paardenclub vol met 40-jarige maagden die liefhebber zijn van My Little Pony. Onschuldig? Geen verdachte? Nooit iets gedaan? Geen strafblad? Boeit allemaal geen flikker. De AIVD tapt gewoon de backbone af, breekt in en trekt regelmatig een kopie van uw hele database. Inderdaad, misschien werkt uw buurman wel bij Whoop en ziet hij u elke dag masturberen op die kleurrijke tekenfilms die eigenlijk voor kinderen bedoeld zijn. "Geheime" documenten toonden het NRC Handelsblad dat de AIVD veelal in strijd handelt met de wet en schijt heeft aan alle controlerende instanties. Op de televisie kunt u die schijnheilige homofiele politici aanhoren die met een grijns op hun gezicht zeggen dat de AIVD zich wel aan de wet houdt en het forum van de lokale hockeyclub heus niet wordt afgeluisterd, maar u weet allemaal wel beter. Van buiten is niet te zien of op een forum rare dingen worden besproken, dus breken ze uit voorzorg maar overal in.

Belachelijk, want echte terroristen gaan heus niet in plaintext op een forum overleggen over een aanslag. Terroristen zijn schone jongens die zich echt niet laten profileren door de geheime dienst. Allemaal leven ze netjes, gaan ze naar school en krijgen ze werk, maar als de tijd daar is overleggen ze eventjes in een drukke kroeg en gaan dan aan de slag. De nieuwste trend is om helemaal niet te overleggen, maar hun hele leven onder de radar te blijven totdat ze tot een individuele (en dus van te voren onvoorspelbare) daad komen. Ondertussen verspillen de geheime diensten miljarden om mensen te volgen van wie eigenlijk al vrijwel zeker is dat ze nooit een gevaar zullen opleveren. Dacht u werkelijk dat als wij deze strijd met explosieven hadden willen voeren, we deze kutwebsite zouden onderhouden die onmiskenbaar de aandacht trekt van alle overheidsdiensten die u kunt bedenken? Domme dwazen. Beveiligen heeft overigens weinig zin. De AIVD krijgt uw gegevens gewoon van uw hostingbedrijf en zij hebben alle kennis om te hacken.

Bij de AIVD vinden ze echter dat de webfora een legitiem doelwit zijn om terroristen op te sporen. Aldaar vinden ze ook dat ze de wet niet overtreden omdat de wet hen indirect toestemming geeft. Zogenaamd omdat dreigingen tegenwoordig vooral digitaal plaatsvinden. Nogal een dooddoener waar u niks aan heeft. Alles wat Hitler deed, was ook legaal geregeld. Een van de redenen waarom de Tweede Wereldoorlog zoveel emoties oproept terwijl er in de geschiedenis wel wredere dingen zijn gebeurd op een veel grotere schaal, is dat het regime volledig legaal aan de macht is gekomen, het volk er zelf voor gekozen heeft en iedereen het (al dan niet met een beroep op de juridische juistheid) liet gebeuren. Dergelijke interpretaties van wetgeving zijn allang achterhaald. Wetten die zo algemeen, vaag en breed zijn dat alles eronder te scharen valt, kunnen daarom nooit een argument vormen in zulke maatschappelijke debatten. Wetgeving is onderdeel van het probleem. Komt u te dichtbij en ontdekt u dat juist zij de terroristen zijn, dan verruimen ze de wetten weer.

Noem het een commissie en het volk denkt dat er onafhankelijke mensen zullen spreken, maar niks is minder waar. Aangezien zij alles over iedereen weten, is iedereen die zij op de korrel nemen chanteerbaar. Zo heeft de NSA al jarenlang onderzoek gedaan hoe zij uw kwetsbaarheden kunnen opsporen om u daar later de duimschroeven mee aan te draaien. U bent bijvoorbeeld zwaar in diskrediet te brengen als mensen te horen krijgen dat u interraciale porno kijkt terwijl u op een webforum dagelijks afgeeft op allochtonen. "Wordt wel alleen gebruikt voor extremisten hoor." Ja, dikke lul. In een samenleving waarin iedereen verdacht wordt gemaakt en het smerige principe "schuld door associatie" geldt, kunt u dat maar beter niet geloven. Geheime diensten zijn in staat om iedereen zwart te maken. De vraag is niet of het u overkomt, maar wanneer. Een commissie op die manier beïnvloeden is een fluitje van een cent. Behalve dat door totalitaire controle alle spontaniteit en vrijheid uit het leven verdwijnt, gehoorzaamt iedereen verplicht de onzichtbare macht.

Controle? Waarborgen? Wie controleert wie dan? Bij de AIVD luisteren ze gewoon af, ongeacht of daar een juridische legitimatie voor bestaat. Degenen die moeten controleren vonden bij Gods gratie vijf gevallen waarin er bewezen onterecht werd afgetapt, maar dat is naïef. U kunt er vanuit gaan dat de AIVD (een term die we voor het gemak maar gebruiken voor alle geheime diensten bij elkaar) simpelweg alle communicatie onderschept en afluistert. Het is toch niet te controleren. Ook de controleurs worden bespied en daarom zijn zulke diensten ze altijd 100 stappen voor. De Britse geheime dienst GCHQ gaf de AIVD zelfs tips om de wet te overtreden. Opvallend, de meeste mensen denken juist dat de geheime dienst in het leven is geroepen om illegale activiteiten van terroristen op te sporen, maar alles wijst erop dat zij zich zelf juist gedragen als terroristen en ze het iedereen onmogelijk maken te reageren. Zou het werk van de geheime dienst echt in het belang van onze veiligheid zijn, waarom pakken ze dan geen terroristen en doen ze alleen maar illegale dingen?
Aangezien controle logischerwijs niet mogelijk is omdat niemand precies weet uit welke personen de geheime dienst bestaat, wat ze technisch kunnen en hoe ze besluitvorming kunnen beïnvloeden door chantage, kunnen ze zichzelf binnen dat spel onbeperkte bevoegdheden toe-eigenen met alle gevolgen van dien. Het Duitse blad Der Spiegelei berichtte dat de NSA vrijwel alle telefoons kan inzien. Al uw berichten, locatiegegevens en gesprekken liggen op straat. De NSA deinst er niet voor terug om in te breken bij financiële instellingen om het internationale betalingsverkeer af te tappen. Eventjes uw rekening op nul zetten omdat u een of andere klote column heeft geschreven over de geheime dienst, is een koud kunstje. Heeft u vertrouwen in certificaten op internet die door een "betrouwbare" instantie worden toegekend aan internetwebsites waarop u betalingen doet? Jammer, maar de NSA breekt gewoon in en tapt af. Zeer spijtig, maar beschouw alle gegevens die u digitaal heeft eveneens verloren aan de geheime diensten en andere instanties.

Persoonlijke netwerken, beveiligd of niet, blijven niet bespaard. Snowden openbaarde dat de NSA op ruim 50.000 computernetwerken virussen en Trojaanse paarden heeft geïnstalleerd om informatie te stelen. Een duizelingwekkend aantal dat nog jaarlijks verdubbelt. Besef steeds dat u niet eens verdacht wordt van een misdrijf. Men breekt gewoon in om te kijken of ze iets kunnen vinden om op af te trekken u mee te naaien. Geheime diensten werken internationaal. Over de NSA is verreweg het meeste bekend vanwege Snowden. In Frankrijk is bekend geworden dat de NSA meer dan 70 miljoen telefoontjes heeft afgetapt. 60 miljoen gesprekken werden er in Spanje afgetapt. Ook in Nederland bleven we niet bespaard van hun verzamelverslaving: 1,8 miljoen telefoontjes vielen in handen van de NSA. Osama wast zijn handen inmiddels in onschuld en belt wel eens naar de getroffen gebieden om nog meer te liegen. Maakt u zich geen illusies, we noemen weliswaar slechts voorbeelden, maar dit speelt overal. Ze weten ook al dat u met uw pik zit te spelen nu.

Vanuit Duitsland is bekend geworden dat geheime diensten wereldwijd kennis uitwisselen om zelf niet ten prooi te vallen aan de surveillancemaatschappij, want dat risico is extreem hoog. Politici worden de marionetten van de het systeem. Lange tijd dachten zij de dans te kunnen ontspringen. Zo probeerde Rutte u ervan te overtuigen dat de NSA heus niet zijn fraaie kontenbonkende escapades in de slaapkamer zat af te luisteren. Nou, wees daar maar niet zo zeker van jochie. De NSA luistert minstens 35 wereldleiders af en dat is slechts het aantal dat officieel naar buiten is gekomen. Wat u ziet, is het topje van de ijsberg, want nogmaals: wees niet zo naïef. Iedereen wordt afgeluisterd; ook huichelaartje Rutte. Zelfs Merkel werd afgeluisterd. Al meer dan 10 jaar lang. Niet de eerste de beste zeggen wij. Osama ontkende, maar wist het in elk geval al in 2010 dat hij een onbetrouwbare hond was en mensen voorliegt. Hebben ze de pik op een individu, dan is hij de klos. De e-mailbox van Félipe Calderon werd gehackt toen hij nog president van Mexico was.

Nederland wordt al sinds 1946 door de VS afgeluisterd. Waarom denkt u anders dat de geallieerden ons "bevrijd" hebben van de Duitsers? Voor de lol? Nee, om zelf de macht en controle over te nemen. Al die tientallen jaren zijn onze voorouders uitgemaakt voor aluminiumhoedjes, complotterroristen en gekken toen ze u waarschuwden voor de totalitaire macht. Geregeerd worden door computers en voor gestoorde dwazen die aan de knopjes draaien in de maat lopen. Uitgelachen werden we in 2008 toen we als nazi's werden afgeschilderd omdat we u waarschuwden voor de totalitaire politiestaat die we aan het worden zijn. Denkt u beschermd te worden door de NAVO? Alweer mis. Partners die samen de NAVO vormen, geven gewoon onbeperkt uw gegevens weg als men erom vraagt. Alles en iedereen draait mee in het systeem. Probeer uw gegevens maar niet te beveiligen, want zelfs op het TOR-netwerk pakt de NSA u nog eruit. Nederland houdt ondertussen gewoon uitverkoop. Het bestuur van de AMS-IX, het een na grootste internetknooppunt ter wereld, opent voor de NSA een aftapfiliaal in de VS.

De malle molen blijft maar doordraaien. België (u weet wel, EU en Brussel) wil dat er DNA wordt afgenomen van alle baby's. De overheid wil alle reisgegevens gaan opslaan. Zogenaamd om terroristen mee op te sporen, maar het zijn uw gegevens. U bent geen terrorist. Onze Belastingdienst krijgt steeds meer bevoegdheden. U weet wellicht wel dat afgetapte en opgeslagen informatie nog meer waarde krijgt als al die databases over u gekoppeld kunnen worden zodat u geheel automatisch geslacht, geplunderd, beroofd en gediskwalificeerd kunt worden. Ontraceerbare fascistische handelingen waarbij iedereen zijn handen in onschuld kan wassen. Desnoods wordt u fysiek uitgeschakeld, want de NSA is ook nauw betrokken bij droneaanvallen. Zelfs de uitvinder van het www krijgt er een slappe plasser van. Spionage bedreigt volgens hem de toekomst van de democratie. Inlichtingendiensten gaan veel te ver en dat moet nu stoppen. NSA en GCHQ zouden massaal inbreuk maken op het Europese recht, maar de EU en de VS blijven gewoon onderling gegevens uitwisselen.

Na al deze negatieve publiciteit, probeert de AIVD zijn bestaansrecht te verzekeren door te roepen dat Nederland vaak doelwit is van aanvallen. Ter afwending van dat gevaar, hebben we echter een forse verdediging nodig. Geen geheime dienst die zelf de boel hackt, onklaar maakt en steelt. Zo komen we naast het basisprobleem van de privacyschending tot het volgende heikele punt. Namelijk glashard liegen. Over alles wordt gelogen en dat geeft nu niet bepaald het vertrouwen dat de overheid met zijn geheime diensten het beste met de bevolking voor heeft. De Roy gaf al aan dat Rutte in zijn specifieke geval glashard liegt. Tussen bestanden raadplegen en spioneren zit haast niks meer. Plasterk beweerde dat de AIVD zich aan de wet houdt. Uit bovenstaande bronnen blijkt echter dat geheime diensten allerlei trucs uithalen om niet door de wet gepakt te worden. Dat is voor ons toch echt heel iets anders. Geheime diensten houden stiekem teveel geheim zodat hun misdaden nooit te achterhalen zijn. Zelfs niet door degenen die hen moeten controleren.

Melkert roept als PvdA-prominent dat er eisen gesteld moeten worden aan spionage, maar heeft nogal wat boter op zijn hoofd. Alle privacyschendende maatregelen stammen van de afgelopen 20 jaar waarin de PvdA onafgebroken aan de touwtjes heeft getrokken. Doorgaans in combinatie met de VVD en het CDA. Zonder die klote partij had Fortuyn nog geleefd, was Nederland een leefbaar blank land gebleven en was spionage alleen iets uit de stripboeken. Vuile leugenaars. Er bestaan geen wetten die de privacy schenden zonder goedkeuring van socialisten. Kletspraat van die linksen is niet geloofwaardig. Hetzelfde geldt voor die pierpraat van de geheime diensten zelf. Toevallig wil nu iedereen wel praten. Samsom (PvdA) wil een discussie over afluisteren. Fuck die discussie, wij eisen dat die fascisten allemaal oprotten en zo nodig de doodstraf krijgen. Wat zullen we nu krijgen. Zij zijn hier de boeven. Massaal afluisteren zoals dat alleen in een fascistische politiestaat gebeurt, is altijd onacceptabel. Sluit de geheime dienst onmiddellijk.

Alles heeft de schijn van dat het niet deugt. Iedereen wordt afgeluisterd, maar als het de echte Big Brotherboeven zoals Teeven betreft, is er "opeens" een stroomstoring. Opstelten die zegt meer te willen doen tegen spionage, is net Goebbels die u belooft de concentratiekampen te sluiten. Plasterk loopt in zijn selectieve verontwaardiging de daden van de geheime dienst goed te keuren. Voor de schijn vraagt hij "opheldering" aan de VS over het spioneren, maar weigert zelf inzicht te geven in hoe we bijdragen aan de Nine Eyes; een groep landen die stiekem al uw gegevens uitwisselen en misbruiken. Plasterk noemt het afluisteren van de VS onacceptabel, maar wordt ondertussen wel voor de rechter gedaagd wegens het afluisteren door de NSA. Om u te sussen, doet hij alsof hij afspraken met de VS wil maken over PRISM; de software waarmee de geheime dienst alles kan. De AIVD heeft echter zijn eigen PRISM gekregen. Vindt u het ook niet bizar dat de politiek geen openheid van zaken geeft? Zij weten meer, zij doen meer en zij zijn op z'n minst medeplichtig.

De NSA claimt dat ze alle mobieltjes mogen aftappen op basis van een wet uit 1981 toen de moderne mobiele telefonie en aftapmethoden niet eens bestonden. Microsoft en Google zeggen zich beiden te gaan bewapenen tegen spionage, maar zijn in eerste instantie juist de bedrijven geweest die geheime diensten een haast onbeperkte toegang gaven tot uw gegevens. De enige manier om dat te voorkomen, is helemaal geen informatie opslaan van gebruikers, maar ja, daar verdienen ze hun geld mee. In de VS roepen ze dat ze gaan stoppen met het bespioneren van wereldleiders. Ja hoor, geloven ze het zelf nog? Of denken ze echt met idioten te maken te hebben? En wat gaat deze klote regering doen dan? Plasterk moest schoorvoetend toegeven dat de overheid niet weet of er Nederlanders worden afgeluisterd. Wel maakt het kabinet meer geld vrij om de bezuinigingen bij de AIVD te verzachten. Afluisteren is wat we nodig hebben. O ja, eigenlijk mocht u dit allemaal niet weten. Het feit dat Snowden zwart op wit het bewijs leverde, wordt gezien als een terreurdaad.

Laat u niet paaien door die politieke minkukels die zelf met hun ballen tussen de bankschroeven van de geheime dienst zitten. Een Kamermeerderheid zou graag zien dat er harde taal richting de VS wordt gesproken om onze ongenoegen te uiten. Stelletje lafbekken. Een grote smoel helpt geen fuck hoor. Stop gewoon met het aanleveren van de gegevens. Niks overeenkomst. Nu stoppen. Lijn dichtgooien, geen bit meer aan informatie richting de VS. Zorg voor een fysieke blokkade. Intern verkeer via internet dat op Nederlandse bodem blijft, hoeft niet via de VS te gaan. Scherm netwerken af, laat ze de tering krijgen. Doen ze niet, dus dat zegt genoeg. D66 wil opheldering over de Europese geheime dienst. Wat verwachten ze nou? Dat die idioten toe gaan geven ons bij de lurven te hebben? Sodemieter op zeg. D66 is de partij van eurofielen. Samen met VVD, PvdA en CDA hebben ze het Derde Rijk groot gemaakt. Parlementaire enquête? Laat ons niet lachen. Technisch gezien is het al mogelijk om iedereen af te luisteren zonder dat het ooit ontdekt wordt.

Bij de VVD willen ze een aparte commissie oprichten om toezicht te houden op geheime diensten. Alsof een apparaat waarmee iedereen af te luisteren valt, zomaar van buitenaf te doorgronden valt. De geheime dienst heeft geld en chantagemiddelen zat om wie dan ook om te kopen of dermate te beïnvloeden dat de waarheid nooit naar buiten komt. De politiek heeft de AIVD zelf onbeperkte mogelijkheden gegeven. Het systeem zal technisch beperkt moeten worden om controle mogelijk te maken. Zo zou iedereen die ooit is of wordt afgeluisterd dat na een tijd automatisch moeten kunnen zien, moet koppelen van informatie onmogelijk worden gemaakt en moet bij openbare beslissingen alle informatie waarop dat gebaseerd is eveneens openbaar worden gemaakt. Mensen die niet verdacht worden, moeten automatisch niet gevolgd kunnen worden. Op geen enkele manier. Aan commissies hebben we niks. Het moet technisch niet kunnen. Grapjes zoals Snowden willen horen zoals Van Raak (SP) voorstelt, zijn verspilling van tijd. We weten genoeg om geheime diensten te verbieden.

Particuliere initiatieven zoals dat van de Piratenpartij om de boel middels standaardverzoeken om informatie te traineren, zijn kinderspel. De AIVD laat gewoon een aantal standaardantwoorden opstellen zoals in het bestuursrecht gebruikelijk is. U bereikt er geen flikker mee. Microsoft, Google en Yahoo kondigen aan informatie versleuteld op te slaan, maar ook dat is slechts schijn. Achterdeurtjes in software, dwangbevelen en chantage zijn middelen om zelfs de grootste dwarsligger door de knieën te krijgen. Bovendien gaat de meeste informatie per definitie onversleuteld het internet over. Binnen de politiek proberen ze u vooral wijs te maken dat ze akkoorden en resoluties gaan sluiten, maar laat dat nu grotendeels het probleem veroorzaakt hebben. De omvang waarop u nu bespioneerd wordt, is niet van de een op de andere dag gegroeid. Men heeft u langzaam verplicht mee te werken en dat moet stoppen. Besef steeds dat Snowden nu nog slechts 1 % publiceerde. Het is dus nog zeker 100 keer erger. Dit is terrorisme. Dit roept om oorlog!

Overweging.

Onder terrorisme vallen volgens de strafwetten misdrijven met het oogmerk om mensen angst en vrees aan te jagen, het eisen van absolute gehoorzaamheid en het ontwrichten van de samenleving. Geheime diensten proberen de definitie van terrorisme krampachtig te beperken tot het middels aanslagen vermoorden van mensen omdat anders bekend wordt dat ze zelf terroristen zijn. Zij zijn het immers die angst zaaien; niet die paar aanslagen die we hebben gehad in Europa. Zij zijn het die gehoorzaamheid en totalitaire controle eisen onder chantage van de maatschappelijke diskwalificatie. Zij zijn het die middels het maken van profielen, verbanden, patronen en relaties mensen verdacht maken. Zij zijn het die vrijheid, privacy en alle spontaniteit uit het leven verwijderen en daarbij alle mogelijke technische middelen tegen ons zullen misbruiken. Zij zijn degenen die niet meer te stoppen zijn door de politiek. Liever 1000 keer die zogenaamde terrorismedreiging dan een leven lang in de maat lopen in een fascistische surveillancemaatschappij.

Big Brother is niet de dappere grote broer die u beschermt tegen de idioten. Hij is die perverse vent die door zijn ultrasonische verrekijker uw vrouw bespiedt en zich daarbij aftrekt. Het moet u zijn opgevallen dat de geheime diensten juist alles doen waar zij terroristen van beschuldigen. Zeggen wij iets over moslims, dan staan niet die moslims voor de deur, maar de knechten van de AIVD. Roepen we iets verkeerds over de overheid, dan blazen moslims niet de metro in Amsterdam op, maar wordt er een diskwalificerend vlaggetje geplaatst in 500 databases. Uw forum of bedrijf wordt niet gehackt door buitenlanders, maar door de AIVD. Onze identiteit wordt niet misbruikt door wat de overheid criminelen noemt, maar door de geheime dienst. Informatie wordt niet gestolen door cybercriminelen, maar door de NSA. Wetten vormen geen argument voor de geheime dienst, want ze overtreden die wetten massaal. Over alles wordt gelogen. Door politici, door de geheime dienst zelf en door al die overheidsdienaren die zogenaamd moeten controleren.

Zou het allemaal legitiem zijn, dan werd er niet over gelogen en dan is dit niet pas naar buiten gekomen nu Snowden ermee kwam. Uw regering aan wie u uw vrijheid heeft ingeleverd om zogenaamd uw veiligheid te garanderen, probeert u nog wijs te maken dat het juridisch allemaal deugt. Lukt niet, want dat al die geheime diensten zich juist niet aan de wet houden, is inmiddels geen geheim meer. Dan proberen ze te doen alsof ze met oplossingen willen komen. Nieuwe commissies die moeten controleren, harde taal spreken, onderzoeken en resoluties met weer een zooi afspraken die niet worden nagekomen. Allemaal gelul in de ruimte. De harde waarheid is dat de wereldtop geprobeerd heeft om totalitaire controle over de bevolking te krijgen en daarbij een gruwelijk afluistermonster heeft gecreëerd dat ze nu niet meer in de hand hebben. De techneuten zijn aan de haal gegaan met systemen die niet te stoppen zijn. Alles en iedereen wordt slaaf van het systeem dat ze allemaal verafschuwen maar ook allemaal verplicht in leven moeten houden.

Vergeet beloften, controle, commissies en de wet. Zoals bekend is dit monster enkel te stoppen door de informatiebron droog te leggen. Hypocriet probeert de overheid u in voorlichtingsspotjes duidelijk te maken dat u bij illegale aanvragen naar informatie de telefoon erop moet gooien en de boel weg moet klikken. Een advies dat u voor alle informatie ter hand moet nemen. Weiger in het vervolg zoveel mogelijk informatie aan wie dan ook te verstrekken. Ja, we weten het, u wilt naar het buitenland en bent bang voor de cel, maar het is wel de enige manier om de Orwelliaanse samenleving nog te kunnen ontlopen. Gebruik enkel bitcoins contact geld. Verstop uw geld. Werk zwart. Aan aftappen kunt u niet ontkomen, maar u kunt wel een overload aan informatie creëren. Bezoek, desnoods geautomatiseerd, dagelijks gore en extreme sites. Vul overal valse informatie in. Negeer overheidsbrieven. Privacy eerst! Maak vooral de gevolgen van diskwalificatie minder ernstig. Neem in het ongenade gevallen mensen in dienst en weerspreek smaad en laster.
]]>
<![CDATA[Leugens versus realiteit Amerika liegt er op los]]>Sat, 07 Dec 2013 19:57:22 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/leugens-versus-realiteit-amerika-liegt-er-op-los
Het is 2002 en de Verenigde Staten onder president George W. Bush zijn een jaar eerder Afghanistan binnen gevallen, op zoek naar Osama bin Laden. Die zou daar nooit gevonden worden maar de Taliban regering werd toch en passant afgezet. Officieel om hen te straffen voor het huizen van terroristen, officieus omdat de Taliban geen gas-pijpleiding doorheen hun land wilden (voor zaken moet alles en iedereen wijken, dat spreekt).
President Bush spreekt zijn eerste State of the Union uit voor het verzamelde Congres. Amerika en Afghanistan zijn nu bondgenoten, zegt hij en de hooggeëerde Hamid Karzai is de nieuwe interim leider (hij bedoelt: we zijn met man en macht een soevereine staat binnen gevallen, hebben hen an offer they couldn't refuse gedaan, met het pistool tegen het hoofd dus, en een mannetje van ons aan het roer gezet)

Wij danken de mannen en vrouwen van ons leger (die we straks zullen laten stikken als ze terug thuis komen)

Ons doel is een juist en eerbaar doel (dat maken we het volk altijd wijs en het klinkt ook zo mooi en nobel, niet?)

Onze vijanden haten ons (omdat we ons altijd met zaken die ons niet aangaan bemoeien in verre, vreemde oorden waar we niet te zoeken hebben maar soit).

Honderden terroristen zijn gevat maar er blijven er nog tienduizenden over (beetje overdrijven kan geen kwaad, dat houdt het volk bang en een bang volk gehoorzaamt altijd)

Ik bewonder het leiderschap van de Pakistaanse president Musharraf (eigenlijk een generaal die in 2013 vervolgd zal worden voor moord en verraad; later zullen we zijn land nog geregeld binnenvallen onder meer met drones, die maken ook wel burgerslachtoffers maar dat is slechts collateral hoor)

Er bestaat een axis of evil in de wereld, een As van het Kwaad (want wij zijn the good guys uiteraard) zijnde Irak, Iran en Noord-Korea. Irak gebruikte zenuwgas tegen zijn vijanden (wat we toen wel ok vonden, 't was toch tegen die bastards van Iraniërs); Iran wil nucleaire wapens (wat alleen voorbehouden is voor de vrienden van Amerika, of course); en “North Korea is a regime armed with missiles and weapons of mass destruction, while starving its citizens” (zouden we zo over de tot de tanden bewapende VS kunnen zeggen met bijna 50 miljoen burgers aan de voedselbonnen)

Het is de Geschiedenis die Amerika en zijn bondgenoten tot actie roept (nu moeten we even braken, excuseer!), deze oorlog tegen het terrorisme te voeren (hij kost wel 1 miljard dollar per maand maar dan héb je ook wat hoor!)

Onze mannen en vrouwen in uniform verdienen de beste wapens, de beste uitrusting en de beste training ('t is toch de belastingbetaler die ervoor opdraait en zo verdienen de vrienden nog een mooie cent)

Nationaal binnen onze eigen grenzen zullen we inlichtingen verzamelen; traceren wie het land binnen- en buiten gaat; meer patrouilles en veiligheidsmensen voorzien; en in het algemeen de beveiliging van Amerika fel opdrijven (klinkt nu wel als een soort politiestaat maar het is alleen maar voor jullie goed hoor!)

We moeten ook zorgen voor jobs (al zijn het dan deeltijdse en slecht betaalde) en voor goede scholen voor onze kinderen (Amerikaans onderwijs sucks maar dan moet je ze maar naar een privéschool zenden hé)

Het is 2013 en nog steeds strijden aanhangers van de Taliban met aanvallen en aanslagen tegen de aanwezigheid van “ongelovigen” en tegen het bewind van president Karzai, die zij beschouwen als een marionet van Amerika (wat hij ook is).

De papaverhandel gedijt als nooit tevoren, deze basis voor opium en heroïne, aldus de Verenigde Naties. Lokale krijgsheren, opstandelingen en volgens westerse diplomaten ook overheidsfunctionarissen zitten aan de bron. En het land is gul voor gans de wereld, want de VN-organisatie tegen drugs en misdaad schat dat nu 90 % van alle heroïne en opium hier vandaan komt. Met de export zit het dus wel snor!

In totaal zal er 3 miljard euro nodig zijn om Afghanistan “te steunen met kennis, uitrusting en hulp” aldus premier Rutte in 2012, toen hij alvast 90 miljoen toezegde (Nederland heeft toch geld zat)

In de eerste helft van 2013 werden 23 % meer burgers gedood of gewond vergeleken met 2012, zo'n 3852, dus er is ook hier zeker sprake van vooruitgang.

Geweld tegen vrouwen en meisjes bestaat ook nog maar nu is er een wet tegen, dat helpt enorm hoor!

Oh ja, in de gevangenissen van Afghanistan wordt wel gemarteld maar een kniesoor die op zulke details let.

En die 459.200 mensen die hun huizen ontvlucht zijn, tja, die zitten her en der verspreid “with inadequate shelter, access to water, health care and education”. Moesten ze ook maar thuis gebleven zijn.

All in all puik werk van de presidenten Bush en Obama dus, zoals ze zelf altijd zo eloquent elke toespraak eindigen: God Bless!

Bronnen:
Cnn.com
Nu.nl
Nrc.nl
Un.org

]]>
<![CDATA[Geert Wilders snapt er geen reet van!]]>Sun, 01 Dec 2013 10:08:02 GMThttp://stopdebankiers.weebly.com/home/geert-wilders-snapt-er-geen-reet-van
Geert Wilders de moslimhater heeft een hekel aan alles wat anti-semitisch is of met andere woorden anti-joods is. Logisch als je eigen vrouw een Jodin is uit Hongarije en jezelf een geruime tijd in een kibboets hebt vertoefd te Israël. Maar nu komt de gotspe, hij noemt de PvdA de partij voor de Arabieren terwijl Arabieren ook tot de Semieten behoren en het wordt nog beter, de PvdA wordt gedomineerd door voornamelijk, jawel Joden.
Job Cohen, Lodewijk Asscher, Rob Oudkerk, Jacques Wallage, Felix Rottenberg, Ed en Joop van Thijn, Eberhard van der Laan, Max van den Berg etc. etc. allemaal PvdA coryfeeen en allemaal stuk voor stuk Joods. En bij vele andere politiek partijen is het niet anders, bijvoorbeeld de VVD kent ook vele semieten, Frits Bolkenstein, Jozias van Aartsen etc. etc. en bij Groen links de voormalige leidster Femke Halsema.

Het Nederlandse volk is van origine Germaans, u weet wel de mensen met blond haar en blauwe ogen. Het waren en zijn de semieten in Nederland die hier een te grote invloed hebben op bestuurlijk niveau, de meeste burgemeesters in dit land zijn Semiet.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht om een paar steden te noemen hebben allemaal een semitische burgervader. Dus beste meneer Wilders u hoeft uw haar niet blond te verven om er Germaans uit te zien om waarschijnlijk uw eigen semitische bloed te verdoezelen want een volk kun je dom houden maar eens zal de waarheid van de semitische infiltratie in dit land uitkomen.
Ik wens u dan ook veel succes toe met uw coalitie met het Front National van Marine Le pen want als die eenmaal achter uw semitische slaafsheid komen, ze snel terug zullen komen op samenwerking met uw partij van de semietenvrienden, de PVV.

Ook zegt Wilders dat hij het gedachtengoed verder zet van Pim Fortuyn wederom een grove leugen van deze semietenvriend, in 2001 noemde hij Pim Fortuyn nog verwerpelijk, enfin de waarheid zal u inhalen en het Germaanse Nederlandse volk zal eens echt verlost zijn van de huidige semitische overheersing en dan hoort u en uw partij van de semietenvrienden daar niet bij, dat kan ik u garanderen.

Dus iedereen die dit leest op naar het herstel van de Republiek der Nederlanden en op naar een nieuwe Gouden Eeuw!
En wie dan die semieten in Nederland precies zijn? Kijkt uzelf naar de volgende video
]]>