Onlangs vond de VPRO in de archieven een nooit eerder uitgezonden interview met Pim Fortuyn uit januari 2002. In een gesprek met IJsbrand van Veelen van ruim een uur, gaat hij in op emancipatie, leefbaarheid, het integratiebeleid en veiligheid. “Je kunt Nederland beter een stadstaat noemen met een paar mooie landschappen dan een land.”

Het interview was bedoeld voor het programma De Nieuwe Wereld, maar sneuvelde in de montage. Toen de VPRO onlangs de oude banden uit de archieven ging digitaliseren werd de opname terug gevonden.

Fortuyn beschrijft, als bevlogen politicus en socioloog, zijn visie op het leven in de stad. Daarbij put hij rijkelijk uit voorbeelden uit zijn leefomgeving Rotterdam. Verpauperde buurten, troep op straat, de houding van de politie, het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van burgers. Regelmatig aangevuld met cijfers en feiten uit wetenschappelijk onderzoek.

Zie hier de video en verdere tekst
 
De Nederlandse Partij van de Arbeid heeft last van nauwe schoentjes. De voormalige sociaaldemocraten hebben het, onder leiding van hun “rode ingenieurs”, gepresteerd van de partij een marginaal verschijnsel te maken. Ook al zijn het maar peilingen, de trend is onmiskenbaar. Van op één na grootste partij naar een tweederangs beweging van goedgelovigen.

Partijleider Diederik Samsom ontbeert het juiste politieke en tactische inzicht om het door hem destijds genoemde “rechtse rotbeleid” van de VVD te vernietigen, laat staan een menselijker gezicht te geven. In een razend tempo heeft kabinet Rutte 2, gesteund en aangemoedigd door de PvdA en drie bevriende oppositiepartijen ruim 60 miljard structureel bezuinigd. Het overheidstekort is teruggedrongen en de meeste slachtoffers van deze sloopactie moeten nog vallen. Uitkeringsgerechtigden waren de eersten die gepakt werden en snel daarna volgden chronisch zieken, werklozen, ouderen, asielzoekers en “illegalen”. Daarnaast heeft Rutte 2, samen met de PvdA, ervoor gezorgd dat minderheden in Nederland zich op z’n minst niet meer welkom voelen. De populariteit en de groei van de eenmansbeweging van Geert Wilders is mede mogelijk gemaakt door het gevoerde asociale beleid van de VVD en de PvdA, gesteund door D66, de CU en de SGP. Van rechts rotbeleid naar rechts wanbeleid is een kleine stap gebleken en gezien het optreden van met name Diederik Samsom is het niet meer dan terecht dat de PvdA een wel heel erg vette rekening moet betalen. lees hier verder: http://stopdebankiers.nl/grote-politieke-partijen-hebben-het-fascisme-gefaciliteerd/
 
Groter had het contrast niet kunnen zijn. In de Oekraïense hoofdstad Kiev gaan  honderdduizenden de straat op, duizenden bezetten dag en nacht het Vrijheidsplein in het centrum en eisten het aftreden van de president die het aanbod van een associatie- en handelsakkoord met de EU heeft afgeslagen. De betogers riskeren voor Europa lijf en leden. De oproerpolitie treedt hard op, de kantoren van de oppositie worden doorzocht en de president dreigt de ‘aanstichters’ met lange gevangenisstraffen. In het voorjaar van 2014 wordt hij gedwongen op te stappen en komen de EU en de VS lijnrecht tegenover Moskou te staan met als inzet de inkapseling van Oekraïne in de Westerse of Russische invloedssfeer.

Welke pro-Europese partij zou in een van de lidstaten van de Europese Unie duizenden aanhangers, laat staan honderdduizenden burgers kunnen mobiliseren met blauwe vlaggen met twaalf sterren en de roep om méér Europa? Zowel een D’66 in Nederland, een van de medeoprichters van de EU, als de partijen die in Oost-Europa hun land tien jaar geleden naar het EU-lidmaatschap voerden, hebben hier kennelijk niet veel vertrouwen in. Ze vrezen een beschamende vertoning met een handvol demonstranten, schimpscheuten en meewarige blikken van omstanders. De harde waarheid is dat sinds mensenheugenis niemand meer de straat op gegaan is om Europese oplossingen voor (boven)nationale problemen te eisen: niet bij het referendum over de Europese Grondwet in de zomer van 2005 en niet in de Eurocrisis.

Lees de hele opinie op onze hoofdsite:  http://stopdebankiers.nl/iedereen-is-tegen-europa/

 
De volgende financiële fraude wordt openlijk voorbereid. Dat is de nieuwjaarsboodschap die de Amerikaanse rechter Jed Rakoff voor ons heeft. Rakoff beweert dat die roof op gigaschaal in feite bewust en moedwillig wordt bekokstoofd, door de bankiers en hun diefjesmaten met medewerking en onder toezicht van de Amerikaanse overheid. Hij is jurist genoeg om dat niet op deze manier te formuleren. Rakoff leeft en werkt tenslotte niet voor niets in Amerika, het land waar I see you in court!  steeds meer mensen voor in de mond bestorven lijkt te liggen en in bepaalde biotopen nagenoeg tot een gewoontegroet is geworden.

Toch komt zijn betoog hier op neer en je hoeft nauwelijks tussen de regels door te lezen: de voorwaarden voor de volgende roofoverval op mondiale schaal zijn volop in de maak. In Amerika, want Rakoff heeft het over Amerikaanse toestanden. Wij weten inmiddels dat de financiële fraude weliswaar in de VS kan zijn begonnen, maar dat de gevolgen ervan als een niet te ontlopen nucleaire fall out over bijna onze hele planeet hun verwoestende uitwerking deden en nog steeds doen gelden. We hebben het in Europa terdege gemerkt en merken het nog steeds.

Klik hier om verder te lezen op onze hoofdsite stopdebankiers.nl
 
“Geldontwaarding” is het idee dat geld dat je vandaag in handen hebt meer waard is dan geld dat je morgen in handen hebt. Tussen vandaag en morgen is er inflatie en de gemiste kans om te investeren.

Ik vereer en zegen de Arbeider
Die mij spekt tot aan mijn dood

Die hongert zodat ik kan schransen
Die zwoegt in slavernij zodat ik vrijuit erop los kan leven
Die vroegtijdig sterft zodat ik stokoud kan worden
Zijn vrouw en kinderen ploeteren ook totdat ze op zijn
Dat ik moge lanterfanten van mijn 10 procent
En als ze boos worden, waarom zou ik me daar iets van aantrekken
Want zij zouden precies hetzelfde doen
(John Thurmel, Overpeinzingen van een rijkaard over woekerrente)

Het is de kern van het hedendaagse financieringsparadigma. Het is hét excuus voor woekerrente, je hoort het telkens weer als mensen het verdedigen. Het is dit waanidee dat maakt dat rente op geldleningen wordt geaccepteerd.

Want rente dient om de geldschieter te compenseren voor de “verliezen” door “geldontwaarding”.

Mensen zullen ook wijzen op het risico. Maar er is geen risico, want er is onderpand. Alleen de bedrieglijke creditcard schulden en persoonlijke kredieten hebben geen onderpand en de rentetarieven van deze leningen zijn vaak torenhoog. Maar tegenover serieuze kredieten zoals zakenleningen en hypotheken staat een onderpand en is er geen risico voor de geldschieter. Lees alles hierover op deze site
 
Cyprus was een succesvolle test voor het nieuwe reddingsplan voor de bancaire sector. Sindsdien worden er steeds meer stappen ondernomen om de Cyprus-formule over heel de wereld te implementeren. Europa is al in een vergevorderd stadium. Helaas lees of hoor je hier weinig of niets over in de reguliere media. Maar bail-ins komen er aan.

 
De grootste problemen van Nederland worden niet niet opgelost omdat we een midden kabinet hebben (dit helpt natuurlijk ook niet), maar veel erger de belangrijkste machten zoals de ambtenarij, op afstand geplaatste semi-overheden en natuurlijk de rechterlijke macht worden volledig beheerst door links Nederland.

 
China is het schoolvoorbeeld van een compleet gecontroleerde samenleving die ook hier het scenario van de toekomst kan worden als we door andere regeringen de kaas van ons brood laten eten. Alle dictatoriale regimes, zowel in de geschiedenis als het heden, zijn gebaseerd op links-fascistische trekjes. Allemaal hanteren ze een groot rijk. Noem het Derde Rijk of voor ons part de Europese Unie: steeds weer gaat het om een totalitaire surveillancemaatschappij waarin absolute gehoorzaamheid aan de overheid de norm is die in dienst staat van het terrorisme. Vrijheid en de daaraan verbonden privacy behoren tot het verleden. Alles en iedereen moet gevolgd worden. Over alle burgers wordt een dossier opgemaakt zodat het mogelijk is om mensen eenvoudig met een druk op de knop maatschappelijk te diskwalificeren. Kritisch geluid wordt desnoods fysiek uit de weg geruimd. Slaap gerust verder, want als u na alle onthullingen nog niet doorheeft dat de geheime dienst het terrorisme is, verdient u geen veiligheid.

 
Het is 2002 en de Verenigde Staten onder president George W. Bush zijn een jaar eerder Afghanistan binnen gevallen, op zoek naar Osama bin Laden. Die zou daar nooit gevonden worden maar de Taliban regering werd toch en passant afgezet. Officieel om hen te straffen voor het huizen van terroristen, officieus omdat de Taliban geen gas-pijpleiding doorheen hun land wilden (voor zaken moet alles en iedereen wijken, dat spreekt).

 
Geert Wilders de moslimhater heeft een hekel aan alles wat anti-semitisch is of met andere woorden anti-joods is. Logisch als je eigen vrouw een Jodin is uit Hongarije en jezelf een geruime tijd in een kibboets hebt vertoefd te Israël. Maar nu komt de gotspe, hij noemt de PvdA de partij voor de Arabieren terwijl Arabieren ook tot de Semieten behoren en het wordt nog beter, de PvdA wordt gedomineerd door voornamelijk, jawel Joden.