Huurders zijn de nieuwe melkkoe: weiger uw huurverhoging

Het woonakkoord van minister Stef Blok (VVD) zal dramatisch uitpakken voor de (huur)woningmarkt. De begrotingsproblemen van het kabinet worden afgewenteld op de huurders.

Een van de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis is de woningmarkt. De collectieve hypotheekschulden zijn te hoog en menig huis is minder waard dan de daarop afgesloten hypotheek. Oorzaak is de hypotheekrenteaftrek waarvoor al jaren door diverse nationale en internationale experts is gewaarschuwd. Helaas waren CDA en VVD decennia lang stokdoof voor alle waarschuwingen. Beperking van de hypotheekrenteaftrek was vloeken in de kerk. Mark Rutte (VVD) en toenmalig lijsttrekker voor het CDA Jan Peter Balkenende verklaarden nog in 2010, tijdens de verkiezingen, de hypotheekrenteaftrek als niet bespreekbaar. Het zou een blokkade vormen voor eventuele coalitieonderhandelingen. Nu zitten we met de gebakken peren. De maatregelen die zijn genomen in het woonakkoord om de hypotheekrenteaftrek te beperken zijn minimaal.
Woonakkoord is contraproductief

Sinds jaar en dag zijn huurders voor met name de VVD een soort tweederangs burgers die zoveel mogelijk geplukt moeten worden: hadden ze maar niet zo stom moeten zijn om te huren. Huurders betalen een faire prijs voor de woning die ze huren. Sociale minima krijgen weliswaar huurtoeslag, maar huiseigenaren krijgen hypotheekrenteaftrek. Hoge inkomens met hoge hypotheken trekken vrolijk de hypotheekrente af, terwijl die aftrek toch eigenlijk bedoeld was voor de starters op de woningmarkt. Met het nieuwe woonakkoord zijn de huurders echter de gebeten hond.

Door de verhuurdersheffing in te stellen, een ordinaire belasting om het begrotingstekort naar 3 procent te brengen, worden corporaties met de rug tegen de muur gezet. Woningcorporaties hebben het moeilijk, moeten fors bezuinigen, bijdragen aan het saneren van miljardentekorten in de branche en hun financiële reserves verhogen. Dat wordt moeilijk wanneer er 1.7 miljard aan extra belasting moet worden afgedragen. Geld voor noodzakelijke investeringen wordt schaars. Nieuwbouw en onderhoud worden uitgesteld. Niet bepaald maatregelen die helpen de economie aan te jagen. Het woonakkoord werkt contraproductief. Niet alleen worden investeringen onmogelijk gemaakt, huurders krijgen door de huurverhogingen ook nog eens minder te besteden, terwijl het kabinet de consument toch oproept om vooral te gaan consumeren. Waar is hier de logica?

Huurder is de nieuwe melkkoe

Het kabinet wijst op vier maatregelen die corporaties kunnen treffen om het leed te verzachten: bezuinigen, huurwoningen verkopen, bouw- en onderhoudsprogramma’s uitsmeren over een langere periode en… de huren fors verhogen. Was tot voor kort de automobilist de melkkoe van de regering, nu zijn dat de huurders. Waarom eigenlijk? Wat hebben huurders misdaan? Het aantal zogenaamde scheefwoners is, afgezet tegen alle huurders, niet groot. Een huurder betaalt een prijs voor zijn woongenot en voor zijn vrijheid. Een huurder heeft de woning niet als een blok aan zijn been. Is dat wat de politiek soms dwars zit? Moet die woningvrijheid gestraft worden door torenhoge huren te gaan vragen? Arbeidsmobiliteit wordt toch zo op prijs gesteld? Nou, dat wordt moeilijk als je eerst een huis moet zien te verkopen.

Volgens Gert Weenink, directeur van woningcorporatie Servatius in Maastricht, zullen de hervormingen op de (huur)woningmarkt die het kabinet gaat doorvoeren, leiden tot een explosie van huisuitzettingen. ‘Als de corporaties gaan voor maximale huurverhogingen, zoals het kabinet wil, ontstaan grote problemen. Uiteindelijk kunnen mensen de huur niet meer betalen en kunnen wij niet anders dan ze uitzetten’, aldus Weenink. Woningcorporaties, hun koepelorganisatie Aedes voorop, zouden zich veel feller hebben moeten verzetten tegen het gesloten woonakkoord. Nu worden alle problemen afgewenteld op de huurders, die zich van geen kwaad bewust zijn. Huurders in de vrije sector worden sowieso al jaren fors benadeeld. Zij krijgen geen huurtoeslag, terwijl de hoge inkomens wel hun hypotheekrente mogen aftrekken. De redelijkheid is al heel lang ver te zoeken.

Het wordt tijd dat huurders zich verenigen en collectief oproepen tot het weigeren de huurverhogingen te betalen. Half Nederland kan immers niet op straat gezet worden. Eens zien of het kabinet dan nog vasthoudt aan het gesloten woonakkoord. Huurders moeten met de vuist op tafel slaan en zich niet als makke lammeren naar de slachtbank laten leiden. Het wordt tijd voor een nationale huurdersopstand.
Femke
11/19/2013 13:31:25

Dat lukt nooit in Nederland want in dit land is het ike ike ike ike en de rest kan stikken.

Reply
Ton
11/19/2013 13:43:12

Het stuk begon heel goed, perfect eigenlijk met het veroordelen van de hypotheekrenteaftrek, CDA en VVD.
Vreemd dat het stuk dan nergens oproept de huurverhoging uit te wisselen tegen afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.
Nu is het stuk slechts een protest tegen de huurverhoging maar een alternatief om te besparen wordt niet gegeven. Jammer het was zo voor de hand liggend.

Reply
petra
11/20/2013 00:16:58

Als ik (een gedeelte van) mijn huur niet betaal, word ik na drie maanden op straat geknikkert en dat zie ik niet zo zitten om dakloos met kleine kinderen te zijn.De enige manier is om het op de wettelijke manier aan te pakken en natuurlijk nooit meer stemmen op het zooitje wat nu regeert.

Reply
lisette
12/13/2013 05:10:31

Als je zo blijft denken zoals je gehersenspoeld bent, dan gaat het zeker niet lukken, maar ook werkelijk waar niets niet! Door mensen zoals jij blijft het geroof van de politiek in stand. Jij bent het goede voorbeeld voor de slaaf van de maatschappij. Het is de bedoeling dat we massaal weigeren te betalen als protest en om voor jezelf op te komen. Met z'n allen!!!!!!

Reply
Roy
11/20/2013 03:37:14

Die gasten zijn het dood knuppelen nog niet waard , Corrupte kk politicus

ReplyLeave a Reply.