Onlangs vond de VPRO in de archieven een nooit eerder uitgezonden interview met Pim Fortuyn uit januari 2002. In een gesprek met IJsbrand van Veelen van ruim een uur, gaat hij in op emancipatie, leefbaarheid, het integratiebeleid en veiligheid. “Je kunt Nederland beter een stadstaat noemen met een paar mooie landschappen dan een land.”

Het interview was bedoeld voor het programma De Nieuwe Wereld, maar sneuvelde in de montage. Toen de VPRO onlangs de oude banden uit de archieven ging digitaliseren werd de opname terug gevonden.

Fortuyn beschrijft, als bevlogen politicus en socioloog, zijn visie op het leven in de stad. Daarbij put hij rijkelijk uit voorbeelden uit zijn leefomgeving Rotterdam. Verpauperde buurten, troep op straat, de houding van de politie, het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van burgers. Regelmatig aangevuld met cijfers en feiten uit wetenschappelijk onderzoek.

Zie hier de video en verdere tekst
 
Telkens wanneer de kritiek zich op de PvdA richt wordt het verraad aan de sociaaldemocratie als argument gebruikt. Dat is volstrekt zinloos. 
De PvdA is misschien aan de basis nog steeds een sociaaldemocratische politieke partij, aan de top is dat al heel lang niet meer het geval. Sinds de paarse kabinetten waaraan de PvdA heeft deelgenomen, is afscheid genomen van oude idealen. De sociaaldemocratie is onder toeziend oog van de leden van de partij én de vakbonden, voorgoed ingepolderd.

 
Het is maar goed dat mensen met een uitkering voortdurend worden gecontroleerd door de uitkeringsinstanties die speciaal voor dat doel opgeleide mensen in dienst hebben
Sociaal rechercheurs waken over het gemeenschapsgeld dat voornamelijk wordt opgebracht door hardwerkende Nederlandse belastingbetalers, die overigens blijkens een onderzoekje van het CBS voornamelijk voor de buis en op het internet hangen, veel slapen, huishoudelijk personeel hun huizen schoon laten maken en een magnetron bezitten om maar niet te hoeven koken.

 
De hervormingen op de (huur)woningmarkt die het kabinet gaat doorvoeren, zullen leiden tot een explosie van huisuitzettingen. Die waarschuwing komt van directeur Gert Weenink van de Maastrichtse woningstichting Servatius.
Bron: www.limburger.nl

 
Volgens de Duitse krant Die Welt is Nederland het nieuwste zorgenkindje van Europa.
Het grootste probleem voor Nederland is volgens econoom Marco Wagner van de Commerzbank de huizencrisis. Met dank aan VVD en CDA.

Sinds 2008 dalen de huizenprijzen, waardoor die nu 20 procent lager zijn. De hypotheekschuld is momenteel 130 procent van het bruto binnenlands product. Volgens Wagner is de combinatie van de hoge hypotheekschuld en de huizenprijsbubbel het grote probleem. Nederland zal om die reden maar een economische groei van 0,5 procent vertonen in 2014.


 

Geachte heer Blok,

De opvallendste eigenschap die u als minister voor Wonen vertoont, is dat u sterk de indruk wekt de woningmarkt niet zo goed te begrijpen. Of de hypotheekvorm die u bedacht, nou duurder uitpakt voor starters of niet, maakt helemaal niets uit. De constructie is zodanig dat de experts het er niet over eens worden, en daarmee automatisch ongeschikt als middel om de zo gewenste duidelijkheid in de markt te brengen.

 

Huurders zijn de nieuwe melkkoe: weiger uw huurverhoging

Het woonakkoord van minister Stef Blok (VVD) zal dramatisch uitpakken voor de (huur)woningmarkt. De begrotingsproblemen van het kabinet worden afgewenteld op de huurders.

Een van de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis is de woningmarkt. De collectieve hypotheekschulden zijn te hoog en menig huis is minder waard dan de daarop afgesloten hypotheek. Oorzaak is de hypotheekrenteaftrek waarvoor al jaren door diverse nationale en internationale experts is gewaarschuwd. Helaas waren CDA en VVD decennia lang stokdoof voor alle waarschuwingen. Beperking van de hypotheekrenteaftrek was vloeken in de kerk. Mark Rutte (VVD) en toenmalig lijsttrekker voor het CDA Jan Peter Balkenende verklaarden nog in 2010, tijdens de verkiezingen, de hypotheekrenteaftrek als niet bespreekbaar. Het zou een blokkade vormen voor eventuele coalitieonderhandelingen. Nu zitten we met de gebakken peren. De maatregelen die zijn genomen in het woonakkoord om de hypotheekrenteaftrek te beperken zijn minimaal.